Skip to main content

Bg. 18.15

Verš

śarīra-vāṅ-manobhir yat
karma prārabhate naraḥ
nyāyyaṁ vā viparītaṁ vā
pañcaite tasya hetavaḥ

Synonyma

śarīra — telom; vāk — rečou; manobhiḥ — a mysľou; yat — ktoré; karma — čin; prārabhate — začína; naraḥ — človek; nyāyyam — správne; — alebo; viparītam — naopak; — alebo; pañca — päť; ete — tieto všetky; tasya — ich; hetavaḥ — príčiny.

Překlad

Týchto päť faktorov je príčinou každého činu — správneho či nesprávneho — ktorý človek koná telom, mysľou alebo rečou.

Význam

Slová „správny“ a „nesprávny“ sú v tomto verši veľmi dôležité. Správny čin je ten, ktorý je vykonaný podľa príkazov písiem, zatiaľ čo nesprávny čin sa príkazom písiem prieči. Úplné zavŕšenie všetkých činov však vždy závisí od týchto piatich faktorov.