Skip to main content

Bg. 16.23

Verš

yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya
vartate kāma-kārataḥ
na sa siddhim avāpnoti
na sukhaṁ na parāṁ gatim

Synonyma

yaḥ — ten, kto; śāstra-vidhim — príkazy písiem; utsṛjya — zavrhne; vartate — zostáva; kāma-kārataḥ — koná rozmarne; na — nikdy; saḥ — on; siddhim — dokonalosť; avāpnoti — dosiahne; na — nikdy; sukham — šťastie; na — nikdy; parām — najvyššiu; gatim — dokonalosť.

Překlad

No ten, kto zavrhne príkazy písiem a koná z vlastného rozmaru, nedosiahne ani dokonalosť, ani šťastie, ani najvyšší cieľ.

Význam

Už bolo povedané, že pokyny śāstier, śāstra-vidhi, sú určené pre rôzne spoločenské kasty a životné rády. Od každého sa očakáva, že sa bude týmito pravidlami a pokynmi riadiť. Ak sa podľa nich neriadi a koná z rozmaru pod vplyvom žiadostivosti, chamtivosti a túžby, nedosiahne v tomto živote dokonalosť. Inými slovami, ak je mu to teoreticky jasné, no neprispôsobí tomu svoj život, je považovaný za najnižšieho z ľudí. Od človeka sa očakáva, že je inteligentný a nasleduje pokyny písiem určené k povýšeniu sa na najvyššiu úroveň, inak bude degradovaný. No ak sa riadi všetkými pravidlami a morálnymi zásadami a jednako nedosiahne poznanie Najvyššieho Pána, stratia všetky jeho vedomosti cenu. A ak prijíma existenciu Boha, no oddane Mu neslúži, jeho úsilie je zbytočné. Preto by sa mal každý povýšiť na úroveň vedomia Kṛṣṇu a oddanej služby. Niet pochýb o tom, že tak dosiahne najvyššej dokonalosti.

Slová kāma-kārataḥ sú veľmi dôležité. Ten, kto vedome porušuje pravidlá, koná pod vplyvom žiadostivosti. Vie, že je to zakázané, a napriek tomu to robí. Tomu sa hovorí správať sa vrtošivo. Takisto vie, že má urobiť istú vec, a neurobí ju. O takom človeku sa hovorí, že koná z rozmaru. Takých ľudí Najvyšší Pán odsúdi a nedosiahnu dokonalosť ľudského života. Ten je určený v prvom rade na očistu ľudského bytia a ten, kto sa pravidlami a predpismi neriadi, nemôže sa očistiť a dosiahnuť pravého šťastia.