Skip to main content

Bg. 14.4

Verš

sarva-yoniṣu kaunteya
mūrtayaḥ sambhavanti yāḥ
tāsāṁ brahma mahad yonir
ahaṁ bīja-pradaḥ pitā

Synonyma

sarva-yoniṣu — všetkým životným druhom; kaunteya — ó, syn Kuntī; mūrtayaḥ — podoby; sambhavanti — zjavujú sa; yāḥ — ktoré; tāsām — všetkým; brahma — najvyšší; mahat yoniḥ — pôvod zrodenia v hmotnej podstate; aham — Ja; bīja-pradaḥ — dávajúci semeno; pitā — otec.

Překlad

Ó, syn Kuntī, človek by mal vedieť, že všetky životné druhy majú možnosť narodiť sa v tejto hmotnej prírode a Ja som otcom dávajúcim semeno.

Význam

V tomto verši je jasne vysvetlené, že Najvyššia Božská Osobnosť, Kṛṣṇa, je pôvodným otcom všetkých živých tvorov. V tomto svete vznikajú živé bytosti kombináciou hmotnej prírody a duchovnej prírody. Život však nejestvuje iba na tejto planéte, ale na všetkých planétach, dokonca i na najvyššej planéte, ktorá je sídlom Brahmu. Živé bytosti sú všade — v zemi, vo vode, a dokonca aj v ohni. Všetky tieto prejavy majú svoju príčinu v hmotnej prírode — matke — a v otcovskej funkcii oplodniteľa — v Kṛṣṇovi. To znamená, že Kṛṣṇa oplodní hmotnú prírodu živými bytosťami, ktoré v čase stvorenia prijímajú rôzne podoby podľa svojich minulých činností.