Skip to main content

Bg. 14.21

Verš

arjuna uvāca
kair liṅgais trīn guṇān etān
atīto bhavati prabho
kim-ācāraḥ kathaṁ caitāṁs
trīn guṇān ativartate

Synonyma

arjunaḥ uvāca — Arjuna riekol; kaiḥ — aké; liṅgaiḥ — znaky; trīn — tri; guṇān — kvality; etān — tieto; atītaḥ — prekročiť; bhavati — je; prabho — môj Pane; kim — aké; ācāraḥ — chovanie; katham — ako; ca — tiež; etān — tieto; trīn — tri; guṇān — kvality; ativartate — prekonáva.

Překlad

Arjuna sa spýtal: „Môj drahý Pane, podľa akých príznakov sa pozná ten, kto je transcendentálny voči týmto trom kvalitám? Ako sa správa a ako prekonáva tieto kvality hmotnej prírody?“

Význam

V tomto verši kladie Arjuna veľmi dôležité otázky. Chce vedieť, aké sú vlastnosti človeka, ktorý prekonal kvality hmotnej prírody. Najprv sa pýta na symptómy takejto transcendentálnej osoby. Podľa čoho možno poznať, že sa taká osoba skutočne vymanila spod vplyvu kvalít hmotnej prírody. Ďalej sa pýta, ako taká osoba žije a koná. Riadi sa nejakými zásadami, alebo nie? A nakoniec sa Arjuna pýta, ako možno dosiahnuť transcendentálnu úroveň. Táto otázka je veľmi dôležitá, pretože ak človek nepozná spôsob, ako sa povýšiť na transcendentálnu úroveň, nemôže prejaviť príslušné príznaky. Všetky Arjunove otázky sú veľmi dôležité a Pán ich postupne zodpovie.