Skip to main content

Bg. 14.2

Verš

idaṁ jñānam upāśritya
mama sādharmyam āgatāḥ
sarge ’pi nopajāyante
pralaye na vyathanti ca

Synonyma

idam — toto; jñānam — poznanie; upāśritya — prijímať ochranu; mama — Moje; sādharmyam — rovnakej prirodzenosti; āgatāḥ — dosiahnuť; sarge api — i počas stvorenia; na — nikdy; upajāyante — narodí sa; pralaye — počas zániku; na — ani; vyathanti — nerozrušený; ca — tiež.

Překlad

Ten, kto sa ustáli v tomto poznaní, môže dosiahnuť transcendentálnu prirodzenosť, podobnú Mojej. Takto upevnený, sa už viac nenarodí v čase nového stvorenia a ani nebude rozrušený v dobe zániku.

Význam

Po získaní dokonalého transcendentálneho poznania dosiahne človek kvalitatívnu rovnosť s Najvyššou Božskou Osobnosťou a oslobodí sa z kolobehu rodenia a smrti. Nestráca však svoju totožnosť ako individuálna duša. Z vedskych písiem sa dozvedáme, že oslobodené duše, ktoré dosiahli transcendentálne planéty v duchovnom svete, neustále vidia lotosové nohy Pána a oddane a láskyplne Mu slúžia. Oddaní teda nestrácajú svoju individualitu ani po oslobodení.

V hmotnom svete je každé poznanie znečistené tromi kvalitami hmotnej prírody. Poznanie, ktoré nie je týmito kvalitami znečistené, sa nazýva transcendentálne poznanie. Akonáhle sa človek umiestni v transcendentálnom poznaní, nachádza sa na tej istej úrovni ako Najvyšší Pán. Tí, ktorí nemajú poznanie o duchovnom svete, si myslia, že živá bytosť sa po oslobodení z hmotných činností a hmotných foriem stane beztvarou a nerozlíšenou. V duchovnom svete však jestvujú rozmanitosti, práve tak ako v hmotnom svete. Tí, ktorí to nevedia, si myslia, že duchovná existencia je negáciou hmotnej rôznorodosti. No v duchovnom svete, ktorý sa vyznačuje oddanou službou a duchovnými činnosťami, získavame v skutočnosti duchovnú podobu. Atmosféra duchovného sveta nie je znečistená a živá bytosť je kvalitatívne totožná s Najvyšším Pánom. Aby sme získali toto poznanie, musíme rozvíjať všetky duchovné vlastnosti. Ten, kto takto rozvíja duchovné vlastnosti, nie je ovplyvňovaný ani stvorením, ani zánikom hmotného sveta.