Skip to main content

Bg. 14.18

Dévanágarí

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १४.१८ ॥

Verš

ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthā
madhye tiṣṭhanti rājasāḥ
jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā
adho gacchanti tāmasāḥ

Synonyma

ūrdhvam — hore; gacchanti — uberajú sa; sattva-sthāḥ — tí, ktorí sa nachádzajú v kvalite dobra; madhye — uprostred; tiṣṭhanti — spočíva; rājasāḥ — tí, ktorí sa nachádzajú v kvalite vášne; jaghanya — odporný; guṇa — kvalita; vṛtti-sthāḥ — povolanie; adhaḥ — dolu; gacchanti — spejú; tāmasāḥ — ľudia v kvalite nevedomosti.

Překlad

Tí, ktorí sa nachádzajú v kvalite dobra, spejú hore, k vyšším planétam; na pozemských planétach zostávajú ľudia v kvalite vášne, a tí, ktorí sú v odpornej kvalite nevedomosti, klesajú do pekelných svetov.

Význam

V tomto verši sú jasne opísané výsledky činností v troch kvalitách prírody. Existuje vyšší planetárny systém pozostávajúci z nebeských planét, na ktorých žijú veľmi vyspelé bytosti. Na ktorú z týchto planét sa živá bytosť dostane, záleží od stupňa kvality dobra. Najvyššou planétou je Satyaloka alebo Brahmaloka, a na nej sídli Brahmā, prvá bytosť tohoto vesmíru. Nedokážeme si ani len predstaviť, aký nádherný môže byť život na Brahmaloke, ale najvyššia kvalita, kvalita dobra, nás tam môže doviesť.

Kvalita vášne je zmiešaná. Nachádza sa uprostred medzi kvalitou dobra a kvalitou nevedomosti. Človek sa nikdy nenachádza v nezmiešanej kvalite. Keby sa napríklad nachádzal iba v kvalite vášne, zostal by jednoducho na Zemi ako kráľ alebo boháč. Kvality sú však zmiešané, a preto môže človek aj poklesnúť. Ľudia z tejto planéty, ktorí sa nachádzajú prevažne v kvalite vášne a nevedomosti, nemôžu teda mechanickým spôsobom dosiahnuť vyššie planéty. V kvalite vášne môže dôjsť i k tomu, že v budúcom živote sa z človeka stane šialenec.

Najnižšia kvalita, kvalita nevedomosti, sa tu opisuje ako odporná. Zostávať v kvalite nevedomosti je veľmi riskantné. Je to najnižšia kvalita hmotnej prírody. Jestvuje osem miliónov živočíšnych druhov, ktoré sú na nižšom vývojovom stupni než človek, ako napríklad vtáky, cicavce, plazy, rastliny a pod. Stupeň nevedomosti, ktorý u človeka prevláda, určuje, v akom z týchto úbohých druhov sa narodí. Slovo tāmasāḥ je v tejto śloke veľmi dôležité. Poukazuje na tých, ktorí neustále viaznu v kvalite nevedomosti, bez toho, aby sa snažili povzniesť do vyšších kvalít. Ich budúcnosť je veľmi temná.

Ľudia v kvalite vášne a nevedomosti majú príležitosť povýšiť sa do kvality dobra, a to vedomím Kṛṣṇu. Tí však, ktorí túto príležitosť nevyužijú, zostanú i naďalej v nižších kvalitách.