Skip to main content

Bg. 13.26

Verš

anye tv evam ajānantaḥ
śrutvānyebhya upāsate
te ’pi cātitaranty eva
mṛtyuṁ śruti-parāyaṇāḥ

Synonyma

anye — iní; tu — však; evam — to; ajānantaḥ — bez duchovného poznania; śrutvā — načúvanie; anyebhyaḥ — od iných; upāsate — začnú uctievať; te — oni; api — tiež; ca — a; atitaranti — prekonajú; eva — iste; mṛtyum — cestu smrti; śruti-parāyaṇāḥ — so sklonom k načúvaniu.

Překlad

Niektorým však chýbajú skúsenosti v duchovnom poznaní, a preto začnú uctievať Najvyššiu Osobu, po tom, čo o Nej počuli od iných. A keďže majú sklon načúvať autoritám, aj oni prekonajú cestu rodenia sa a smrti.

Význam

Tento verš je čiastočne aplikovateľný na súčasnú spoločnosť, nakoľko nejestvuje vzdelanie, ktoré by sa zaoberalo duchovnými záležitosťami. Niektorí ľudia sa môžu javiť ako ateisti, agnostici či špekulanti, ale to nie je skutočné filozofické poznanie. Obyčajný človek, ak je, pravda, dobrej povahy, má možnosť urobiť pokrok načúvaním. Načúvať je veľmi dôležité. Śrī Caitanya Mahāprabhu, ktorý kázal náuku o Kṛṣṇovi v modernom svete, kládol veľký dôraz na načúvanie, pretože jednoduchým načúvaním z autoritatívnych prameňov môže obyčajný človek urobiť pokrok, najmä ak počuje transcendentálnu vibráciu Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Preto by mali všetci načúvať slovám sebarealizovanej duše a získať tak postupne poznanie o všetkom. Uctievanie Najvyššieho Pána sa potom automaticky dostaví. Śrī Caitanya povedal, že v súčasnej dobe nemusí nikto meniť svoje postavenie, ale mal by skoncovať s pokusmi pochopiť Absolútnu Pravdu pomocou špekulatívnych úvah. Mali by sme sa naučiť slúžiť tým, ktorí poznajú Najvyššieho Pána. Ak má človek to šťastie a vyhľadá útočisko u čistého oddaného, učí sa od neho sebarealizácii a kráča v jeho šľapajách, môže sa postupne povýšiť na úroveň čistej oddanosti. V tomto verši sa obzvlášť odporúča proces načúvania, ktorý je veľmi praktický. Obyčajný človek nemusí mať také schopnosti ako takzvaní filozofi, no verným počúvaním autoritatívnej osoby sa môže povzniesť nad túto hmotnú existenciu a vrátiť sa späť domov, späť k Bohu.