Skip to main content

Bg. 12.9

Verš

atha cittaṁ samādhātuṁ
na śaknoṣi mayi sthiram
abhyāsa-yogena tato
mām icchāptuṁ dhanañ-jaya

Synonyma

atha — ak; cittam — myseľ; samādhātum — upnúť; na — nie; śaknoṣi — schopný; mayi — na Mňa; sthiram — plne; abhyāsa-yogena — vykonávaním oddanej služby; tataḥ — potom; mām — Mňa; icchā — túžba; āptum — získať; dhanam-jaya — ó, dobyvateľ bohatstva, ó, Arjuna.

Překlad

Môj milý Arjuna, ó, dobyvateľ bohatstva, ak na Mňa nedokážeš upnúť svoju myseľ, dodržiavaj regulatívne zásady bhakti-yogy. Takto rozvinieš túžbu ku Mne dospieť.

Význam

V tomto verši sa hovorí o dvoch spôsoboch bhakti-yogy. Prvá metóda je pre tých, ktorí už vyvinuli transcendentálnu lásku ku Kṛṣṇovi, Najvyššej Božskej Osobnosti, a sú k Nemu pripútaní. A druhá metóda je pre tých, ktorí toto láskyplné puto k Najvyššej Osobe nevyvinuli. Pre oddaných, ktorí patria do tejto skupiny, existuje mnoho pravidiel a predpisov, a ak sa podľa nich riadia, povznesú sa na úroveň, na ktorej budú priťahovaní ku Kṛṣṇovi.

Bhakti-yoga očisťuje zmysly. Naše zmysly sú v súčasnej hmotnej existencii nečisté, pretože sú pohrúžené do zmyslového pôžitku. Vykonávaním bhakti-yogy sa však zmysly môžu očistiť a vo svojej čistej podobe môžu nadviazať bezprostredný vzťah s Najvyšším Pánom. V tomto hmotnom svete možno niekomu slúžime len preto, aby sme dostali zaplatené; nerobíme to z lásky. Ani zamestnávateľ nás nemá príliš v láske, prijíma našu službu a platí nám za ňu. Nie je to teda otázka lásky. V duchovnom živote sa však musíme povzniesť do stavu čistej lásky, ktorý môžeme dosiahnuť oddanou službou našimi súčasnými zmyslami.

Láska k Bohu drieme v srdciach všetkých živých bytostí a prejavuje sa rôzne, nakoľko je znečistená stykom s hmotnou spoločnosťou. Človek sa musí zbaviť tejto nečistoty a prebudiť driemajúcu prirodzenú lásku ku Kṛṣṇovi. V tom spočíva celá metóda bhakti-yogy.

Nasledovať usmerňujúce zásady bhakti-yogy znamená, že sa pod vedením kvalifikovaného duchovného učiteľa riadime určitými pravidlami. Musíme vstávať zavčas ráno, umyť sa a ísť do chrámu, aby sme vzdali úctu Božstvu a mohli spievať Hare Kṛṣṇa, nazbierame kvety pre Božstvá, pripravíme pre Ne jedlo, prijmeme prasādam atď. Takisto by sme mali neustále načúvať slovám Bhagavad-gīty a Śrīmad Bhāgavatamu z úst čistých oddaných. Tieto činnosti môžu pomôcť každému až k najvyššej úrovni lásky k Bohu a zaručiť mu tak vstup do duchovného kráľovstva Boha. Takéto činnosti, vykonávané pod priamym vedením duchovného učiteľa a podľa zásad a predpisov bhakti-yogy, zaručene umiestnia oddaného v láske k Bohu.