Skip to main content

Bg. 10.38

Verš

daṇḍo damayatām asmi
nītir asmi jigīṣatām
maunaṁ caivāsmi guhyānāṁ
jñānaṁ jñānavatām aham

Synonyma

daṇḍaḥ — trest; damayatām — z rôznych druhov ovládania; asmi — som; nītiḥ — morálka; asmi — som; jigīṣatām — medzi tými, ktorí túžia zvíťaziť; maunam — mlčanie; ca — a; eva — tiež; asmi — som; guhyānām — z tajomstiev; jñānam — poznané; jñāna-vatām — pre učených; aham — som.

Překlad

Zo všetkých spôsobov potlačovania nezákonnosti som trest, pre tých, ktorí túžia zvíťaziť, som morálnym chovaním, z tajomstiev som mlčaním a pre múdrych som múdrosťou.

Význam

Jestvuje mnoho spôsobov, ako potlačiť nezákonnosť, no najdôležitejšie sú tie, ktoré skrotia previnilcov. Pre tých, ktorí chcú uspieť v určitej činnosti, je najdôležitejšie mravné chovanie. Pri načúvaní, premýšľaní a meditovaní o dôverných veciach je mlčanie najdôležitejšie, pretože vďaka nemu môže človek rýchlo dosiahnuť úspech. Múdry je ten, kto dokáže odlíšiť hmotu od duchovna, vyššiu povahu Boha od nižšej. Také poznanie je samotný Kṛṣṇa.