Skip to main content

Bg. 1.3

Dévanágarí

पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् ।
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ १.३ ॥

Verš

paśyaitāṁ pāṇḍu-putrānām
ācārya mahatīṁ camūm
vyūḍhāṁ drupada-putreṇa
tava śiṣyeṇa dhīmatā

Synonyma

paśya — pozri; etām — toto; pāṇḍu-putrāṇām — Pāṇḍuových synov; ācārya — ó, učiteľ; mahatīm — veľké; camūm — vojsko; vyūḍhām — zoradené; drupada-putreṇa — Drupadov syn; tava — tvoj; śiṣyeṇa — žiak; dhī-matā — veľmi inteligentný.

Překlad

Ó, môj učiteľ, pozri na mohutné vojsko synov Pāṇḍuových, ktoré tak znalecky zoradil tvoj múdry žiak, syn Drupadov.

Význam

Veľký diplomat Duryodhana chcel poukázať na nedostatky brāhmaṇského vrchného veliteľa Droṇu. Droṇācārya mal politický spor s kráľom Drupadom, otcom Draupadī, ktorá bola Arjunovou ženou. Kvôli tomuto sporu vykonal Drupada veľkú obeť, vďaka ktorej bol požehnaný synom, schopným zabiť Droṇācāryu. Droṇācārya to veľmi dobre vedel, no keď za ním Drupadov syn Dhṛṣṭadyumna prišiel, aby sa naučil vojenskému umeniu, neváhal Droṇācārya ako dobrý brāhmaṇa ani sekundu a zasvätil ho do všetkých vojenských tajomstiev, ktoré poznal. Na Kuruovskom bojisku stál Dhṛṣṭadyumna na strane Pāṇḍuovcov a bol veliteľom ich armády. Zoradil vojenské šíky tak, ako sa to naučil od Droṇācāryu. Duryodhana poukázal na túto Droṇācāryovu chybu, čím ho chcel prinútiť, aby bol v boji pevný a neúprosný. Pāṇḍuovci a predovšetkým Arjuna boli tiež jeho obľúbenými žiakmi a Duryodhana chcel dosiahnuť, aby sa Droṇācārya v boji správal neúprosne aj k nim, pretože akékoľvek zaváhanie by mohlo viesť k porážke.