Skip to main content

Шри чайтанья-чаритамрита Мадхйа-лӣл 11.85

Текст

чрйаратна иха, паита-пурандара
гагдса паита иха, паита-акара

Пословный перевод

чрйаратна — Чандрашекхара; иха — вот; паита-пурандара — Пурандара Пандит; гагдса паита — Гангадас Пандит; иха — вот; паита-акара — Шанкара Пандит.

Перевод

«Это Ачарьяратна, Пурандара Пандит, Гангадас Пандит и Шанкара Пандит».