Skip to main content

Bg. 9.9

Tekstas

na ca māṁ tāni karmāṇi
nibadhnanti dhanañ-jaya
udāsīna-vad āsīnam
asaktaṁ teṣu karmasu

Synonyms

na — niekada; ca — taip pat; mām — Mane; tāni — visa ši; karmāṇi — veikla; nibadhnanti — supančioja; dhanañjaya — o turtų užkariautojau; udāsīna- vat — neutralus; āsīnam — esantis; asaktam — be potraukio; teṣu — tai; karmasu — veiklai.

Translation

O Dhanañjaya, visi šie darbai Manęs nesupančioja. Būdamas nuošalyje nuo šios materialios veiklos, Aš jos atžvilgiu išlieku neutralus.

Purport

KOMENTARAS: Iš to, kas pasakyta, nereikia spręsti, kad Aukščiausiasis Dievo Asmuo neturi ką veikti. Savo dvasiniame pasaulyje jis nuolat ką nors veikia. „Brahma-saṁhitoje“ (5.6) sakoma: ātmārāmasya tasyāsti prakṛtyā na samāgamaḥ – „Jis nuolatos užsiėmęs Savo amžina, palaiminga, dvasine veikla ir nieko bendro neturi su materialia veikla.“ Materialią veiklą atlieka įvairiausios Jo galios. Viešpats visada išlieka neutralus materialios veiklos, kuri vyksta sukurtajame pasaulyje, atžvilgiu. Apie Jo neutralumą byloja posmo žodis udāsīna-vat. Viešpats nešališkas, nors ir kontroliuoja materialius reikalus iki mažiausių smulkmenų. Galima būtų pateikti aukščiausiojo teismo teisėjo pavyzdį. Jo nuosprendis daug ką lemia: vienas pakariamas, kitas įkalinamas, trečias gauna didžiulius turtus, tačiau pats teisėjas vis dėlto išlieka neutralus. Jis neturi nieko bendra nei su įgijimu, nei su praradimu. Taip ir Viešpats yra visada neutralus, nors visos veiklos sferos yra Jo rankose. „Vedānta-sūtroje“ (2.1.34) teigiama: vaiṣamya-nairghṛṇye na – Jo neįtakoja materialaus pasaulio priešybės. Jis transcendentalus joms. Jis taip pat neturi potraukio materialaus pasaulio kūrimui ir naikinimui. Gyvosios esybės, pagal jų ankstesnius darbus, gauna įvairius kūnus, priklausančius įvairioms gyvybės rūšims, ir Viešpats į tai nesikiša.