Skip to main content

Bg. 9.10

Tekstas

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate

Synonyms

mayā — Mano; adhyakṣeṇa — prižiūrima; prakṛtiḥ — materiali gamta; sūyate — suteikia išraišką; sa — kartu; cara-acaram — judantiems ir nejudantiems; hetunā — dėl priežasties; anena — tos; kaunteya — o Kuntī sūnau; jagat — kosminis pasaulis; viparivartate — veikia.

Translation

Materiali gamta – viena iš Mano energijų – veikia Man prižiūrint, o Kuntī sūnau, sukurdama visas judančias ir nejudančias būtybes. Ji kaskart kuria ir naikina šį pasaulį.

Purport

KOMENTARAS: Posmas aiškina, kad Aukščiausiasis Viešpats, nors ir laikosi atokiau nuo materialaus pasaulio reikalų, visada yra aukščiausias valdovas. Aukščiausiasis Viešpats – tai aukščiausioji valia ir materialios kūrinijos pagrindas, o tvarkdario funkcijas atlieka materiali gamta. „Bhagavad-gītoje“ Kṛṣṇa teigia, kad Jis esąs visų rūšių gyvųjų būtybių, apsireiškiančių įvairiausiais pavidalais, tėvas. Kad gimtų kūdikis, tėvas apvaisina moters įsčias sėkla. Lygiai taip ir Aukščiausiojo Viešpaties žvilgsnis siunčia gyvąsias esybes į materialios gamtos įsčias. O jos išeina iš ten įvairių rūšių ir formų – priklausomai nuo to, kokie buvo ankstesni jų norai ir poelgiai. Nors ir pagimdytos Aukščiausiojo Viešpaties žvilgsniu, gyvosios esybės gauna įvairius kūnus pagal jų ankstesnius darbus ir norus. Taigi Viešpats tiesiogiai nėra susijęs su materialia kūrinija. Pakanka Jam nužvelgti materialią gamtą, kad ji būtų sužadinta, ir viskas tuoj pat imtų kurtis. Aukščiausiasis Viešpats, be abejo, yra aktyvus, nes Jis nužvelgia materialią gamtą, tačiau tiesiogiai su materialaus pasaulio apraiška neturi nieko bendra. Toks pavyzdys pateikiamas smṛti: kai priešais žmogų yra kvapni gėlė, jo uoslę pasiekia aromatas, nors šiaip uoslė ir gėlė nėra susiję. Tokio pobūdžio ryšys yra tarp materialaus pasaulio ir Aukščiausiojo Dievo Asmens: Jis neturi nieko bendra su materialiu pasauliu, tačiau Savo žvilgsniu kuria ir valdo jį. Apibendrinant reikia pasakyti, kad materiali gamta nepajėgi ką nors veikti be Aukščiausiojo Dievo Asmens priežiūros. Vis dėlto Aukščiausioji Asmenybė lieka nuošalyje bet kokios materialios veiklos.