Skip to main content

Bg. 8.7

Tekstas

tasmāt sarveṣu kāleṣu
mām anusmara yudhya ca
mayy arpita-mano-buddhir
mām evaiṣyasy asaṁśayaḥ

Synonyms

tasmāt — todėl; sarveṣu — visais; kāleṣu — laikais; mām — Mane; anusmara — prisimink; yudhya — kovok; ca — taip pat; mayi — Man; arpita — atiduodamas; manaḥ — protą; buddhiḥ — intelektą; mām — Mane; eva — tikrai; eṣyasi — tu pasieksi; asaṁśayaḥ — be abejonės.

Translation

Todėl, Arjuna, visada galvok apie Mane, kaip Kṛṣṇą, ir tuo pačiu metu kovok – vykdyk tau nurodytą pareigą. Paskyręs Man savo veiklą ir į Mane sutelkęs protą bei intelektą, tu be abejonės pasieksi Mane.

Purport

KOMENTARAS: Nurodymas, duotas Arjunai, labai svarbus visiems, kurie užsiima materialia veikla. Viešpats neliepia nevykdyti nurodytų pareigų ar atsisakyti savo užsiėmimų. Galima dirbti kaip dirbus ir tuo pačiu metu mąstyti apie Kṛṣṇą kartojant Hare Kṛṣṇa. Taip išvengsime materialaus susiteršimo, o protą ir intelektą pajungsime Kṛṣṇai. Kas kartoja Kṛṣṇos vardus, tas neabejotinai persikels į aukščiausią planetą – Kṛṣṇaloką.