Skip to main content

Bg. 7.9

Tekstas

puṇyo gandhaḥ pṛthivyāṁ ca
tejaś cāsmi vibhāvasau
jīvanaṁ sarva-bhūteṣu
tapaś cāsmi tapasviṣu

Synonyms

puṇyaḥ — pirminis; gandhaḥ — kvapas; pṛthivyām — žemėje; ca — taip pat; tejaḥ — kaitra; asmi — Aš esu; vibhāvasau — ugnyje; jīvanam — gyvybė; sarva — visose; bhūteṣu — gyvosiose esybėse; tapaḥ — askezė; ca — taip pat; asmi — Aš esu; tapasviṣu — asketuose.

Translation

Aš – pirminis žemės kvapas. Aš – ugnies kaitra. Aš – visų gyvųjų gyvybė ir visų asketų askezė.

Purport

KOMENTARAS: Puṇya reiškia tai, kas išliko pirminiu pavidalu, nesuiro. Viskas materialiame pasaulyje turi savitą kvapą, aromatą – ir gėlė, ir žemė, ir vanduo, ir ugnis, ir oras etc. Tas visur prasiskverbiantis grynas kvapas, pirminis aromatas yra Pats Kṛṣṇa. Analogiškai viskas turi ir specifinį pirminį skonį, kurį galima pakeisti, primaišius cheminių medžiagų. Taigi kiekvienam pirminiam daiktui būdingas savitas kvapas, aromatas ir skonis. Vibhāvasu – tai ugnis. Be ugnies nedirba gamyklos, be ugnies neparuošime maisto etc. O ugnis – tai Kṛṣṇa. Kṛṣṇa – jos kaitra. Vedų medicina teigia, kad virškinimo sutrikimų priežastis – žema temperatūra skrandyje. Taigi ugnis reikalinga net virškinimui. Puoselėdami Kṛṣṇos sąmonę pradedame įsisąmoninti, jog žemė, vanduo, ugnis, oras ir kiekvienas aktyvusis pradas, visos cheminės medžiagos ir visi materijos pradmenys – kilę iš Kṛṣṇos. Žmogaus gyvenimo trukmę irgi lemia Kṛṣṇa – Jo malone gyvenimą galime prailginti arba sutrumpinti. Taigi Kṛṣṇos sąmonė aktyviai reiškiasi visose sferose.