Skip to main content

Bg. 7.11

Tekstas

balaṁ balavatāṁ cāhaṁ
kāma-rāga-vivarjitam
dharmāviruddho bhūteṣu
kāmo ’smi bharatarṣabha

Synonyms

balam — jėga; bala-vatām — stipriųjų; ca — ir; aham — Aš esu; kāma — aistros; rāga — ir prisirišimų; vivarjitam — neturinčių; dharma-aviruddhaḥ — neprieštaraujantis religijos principams; bhūteṣu — visų būtybių; kāmaḥ — lytinis gyvenimas; asmi — Aš esu; bharata-ṛṣabha — o Bhāratų valdove.

Translation

Aš – jėga stipriųjų, kurių nejaudina nei aistros, nei troškimai. Aš – lytinis gyvenimas, neprieštaraujantis religiniams principams, o Bhāratų valdove [Arjuna].

Purport

KOMENTARAS: Jėgą stiprieji turi panaudoti silpniesiems apginti, o ne egoistiniams išpuoliams. Lygiai taip ir lytinis gyvenimas pagal religinius principus (dharma) neskirtas niekam kitam, kaip tik vaikams pradėti. Gimus vaikui, tėvams tenka atsakomybė padėti savo atžalai pasiekti Kṛṣṇos sąmonę.