Skip to main content

Bg. 6.24

Tekstas

sa niścayena yoktavyo
yogo ’nirviṇṇa-cetasā
saṅkalpa-prabhavān kāmāṁs
tyaktvā sarvān aśeṣataḥ
manasaivendriya-grāmaṁ
viniyamya samantataḥ

Synonyms

saḥ — ši; niścayena — su tvirtu ryžtu; yoktavyaḥ — turi būti praktikuojama; yogaḥ — yogos sistema; anirviṇṇa-cetasā — be nukrypimų; saṅkalpa — noro tenkintis; prabhavān — pagimdytus; kāmān — materialius troškimus; tyaktvā — atmetant; sarvān — visus; aśeṣataḥ — visiškai; manasā — protu; eva — tikrai; indriya-grāmam — visas jusles; viniyamya — valdant; samantataḥ — visapusiškai.

Translation

Reikia ryžtingai, su tikėjimu atsidėti yogos praktikai ir neiškrypti iš pasirinkto kelio. Būtina atmesti visus be išimties materialius troškimus gimusius iš noro tenkintis ir protu visapusiškai valdyti jusles.

Purport

KOMENTARAS: Yogas turi būti ryžtingas, turi kantriai ir nenukrypstamai tęsti savo praktiką. Jis privalo tikėti galutine sėkme, atkakliai eiti pasirinktu keliu ir nenuleisti rankų, net jei ir nepavyksta iš karto pasiekti sėkmę. Nepalenkiamam yogos praktikuotojui sėkmė garantuota. Rūpa Gosvāmis taip kalba apie bhakti-yogos praktiką:

utsāhān niścayād dhairyāt
tat-tat-karma-pravartanāt
saṅga-tyāgāt sato vṛtteḥ
ṣaḍbhir bhaktiḥ prasidhyati

Bhakti-yogos praktika bus sėkminga, jei žmogus atsidės jai visa širdimi ir su įkvėpimu, bus atkaklus ir ryžtingas, jeigu atliks nurodytas pareigas bhaktų draugijoje ir atliks tik dorybės veiklą.“ („Upadeśāmṛta“ 3)

O dėl ryžto, tai pamokančiu pavyzdžiu gali būti žvirblis, kurio kiaušinėlius nusinešė vandenyno bangos. Jis padėjo kiaušinėlius ant vandenyno kranto, bet plačiojo vandenyno bangos juos pasiglemžė. Žvirblis labai nuliūdo ir paprašė vandenyno grąžinti kiaušinėlius. Vandenynas abejingai tylėjo. Tuomet paukštelis nusprendė ligi dugno išgerti vandenyną. Mažu snapeliu jis puolė lesti vandenį, o visi aplinkui juokėsi iš jo ryžto siekiant neįmanomo tikslo. Galų gale žinia apie paukštelio pastangas pasiekė milžinišką paukštį Garuḍą, Viešpaties Viṣṇu nešėją. Gailestis užliejo Garuḍos širdį, jis atskubėjo pas savo mažąją seserį. Sužavėtas paukštelio ryžto, Garuḍa pažadėjo padėti. Jis pareikalavo, kad vandenynas tučtuojau grąžintų kiaušinėlius, antraip grasino pats pabaigsiąs darbą, kurį pradėjo žvirblis. Vandenynas pabūgo ir sugrąžino kiaušinėlius. Taip Garuḍos malone žvirblis vėl atgavo gyvenimo džiaugsmą.

Toks pat sunkus darbas gali pasirodyti ir yogos praktika, o ypač su Kṛṣṇos sąmone atliekama bhakti-yoga. Tačiau jei žmogus ryžtingai laikosi jos reikalavimų, nėra abejonių, kad jis būtinai susilauks Viešpaties pagalbos, juk sakoma: stenkis pats, tai ir Dievas padės.