Skip to main content

Bg. 6.16

Tekstas

nāty-aśnatas tu yogo ’sti
na caikāntam anaśnataḥ
na cāti-svapna-śīlasya
jāgrato naiva cārjuna

Synonyms

na — niekada; ati — per daug; aśnataḥ — to, kuris valgo; tu — bet; yogaḥ — ryšys su Aukščiausiuoju; asti — yra; na — nei; ca — taip pat; ekāntam — pernelyg; anaśnataḥ — to, kuris susilaiko nuo valgio; na — nei; ca — taip pat; ati — per daug; svapna-śīlasya — to, kuris miega; jāgrataḥ — ar to, kuris naktimis per daug būdrauja; ṇa — ne; eva — kada nors; ca — ir; arjuna — o Arjuna.

Translation

Kas valgo per daug ar per mažai, kas miega per ilgai ar nepakankamai, tas negali tapti yogu, o Arjuna.

Purport

KOMENTARAS: Čia Kṛṣṇa nurodo yogams reguliuoti mitybą bei miegą. Valgyti per daug – reiškia valgyti daugiau, negu reikia gyvybei palaikyti. Nėra jokio būtinumo, kad žmogus maistui vartotų gyvulius, kadangi pakanka grūdų, daržovių, vaisių ir pieno. Pasak „Bhagavad-gītos“, šis paprastas maistas priklauso dorybės guṇai. Gyvulinį maistą vartoja tie, kurie yra neišmanymo guṇos. Todėl žmonės, valgantys gyvulinį maistą, vartojantys svaigalus, rūkantys ir valgantys nepaaukotą Kṛṣṇai maistą, patirs atoveikį, nes jų valgis nešvarus. Bhuñjate te tv aghaṁ pāpā ye pacanty ātma- kāraṇāt. Kas valgo norėdamas gauti juslinį malonumą ar gamina valgį sau, neaukodamas jo Kṛṣṇai, tas minta vien nuodėme. O kas minta nuodėme ir valgo daugiau, negu jam skirta, tas negali tinkamai praktikuoti yogos. Geriausia, jeigu žmogus valgo tiktai Kṛṣṇai aukoto maisto likučius. Kṛṣṇą įsisąmoninęs žmogus nevalgo to, kas nepaaukota Kṛṣṇai, todėl tik jis gali pasiekti yogos praktikos tobulumą. Yogos negali praktikuoti ir tas, kuris dirbtinai susilaiko nuo valgio, išgalvoja savo badavimo sistemą. Kṛṣṇą įsisąmoninęs žmogus pasninkauja pagal šventraščių rekomendacijas. Jis nebadauja ir nevalgo daugiau negu reikia, todėl gali praktikuoti yogą. Tačiau tas, kuris valgo daugiau negu būtina, miegodamas daug sapnuos – taigi miegos ilgiau negu reikalinga. Miegoti reikia ne daugiau šešių valandų per parą. Tas, kuris miegui skiria daugiau kaip šešias valandas per parą, be abejonių, yra veikiamas neišmanymo guṇos. Žmogus, kuris yra neišmanymo guṇos, tingus ir linkęs ilgiau miegoti. Jis negali praktikuoti yogos.