Skip to main content

Bg. 3.32

Tekstas

ye tv etad abhyasūyanto
nānutiṣṭhanti me matam
sarva-jñāna-vimūḍhāṁs tān
viddhi naṣṭān acetasaḥ

Synonyms

ye — tie; tu — tačiau; etat — šį; abhyasūyantaḥ — iš pavydo; na — ne; anutiṣṭhanti — reguliariai vykdo; me — Mano; matam — nurodymą; sarva- jñāna — visų žinių rūšių; vimūḍhān — visiškai apkvailinti; tān — jie yra; viddhi — gerai žinok; nāṣṭān — sužlugę; acetasaḥ — be Kṛṣṇos sąmonės.

Translation

Tačiau tie, kurie iš pavydo niekina šiuos pamokymus ir jais neseka, prarado bet kokį išmanymą ir yra apkvailinti, o jų bandymai tobulėti sužlugę.

Purport

KOMENTARAS: Čia aiškiai nurodoma, kad Kṛṣṇos sąmonės stygius – yda. Kaip yra numatyta bausmė nepaklūstantiems aukščiausios vykdomosios valdžios atstovui, taip, be abejo, egzistuoja ir bausmė nepaisantiems Aukščiausiojo Dievo Asmens valios. Kad ir kokia didi būtų nepaklusni asmenybė, tačiau ji nieko neišmano apie savąjį „aš“, Aukščiausiąjį Brahmaną, Paramātmą bei Dievo Asmenį, nes tokio žmogaus širdis tuščia. Todėl pasiekti gyvenimo tobulumą jam nėra vilties.