Skip to main content

Bg. 2.68

Tekstas

tasmād yasya mahā-bāho
nigṛhītāni sarvaśaḥ
indriyāṇīndriyārthebhyas
tasya prajñā pratiṣṭhitā

Synonyms

tasmāt — todėl; yasya — kieno; mahā-bāho — o tvirtaranki; nigṛhītāni — šitaip sutramdytos; sarvaśaḥ — visokeriopai; indriyāṇi — juslės; indriya- arthebhyaḥ — nuo juslinių objektų; tasya — jo; prajñā — intelektas; prtatiṣṭhitā — tvirtas.

Translation

Todėl, o tvirtaranki, tas, kuris atitraukė jusles nuo jų objektų, turi tikrai tvirtą intelektą.

Purport

KOMENTARAS: Potraukį tenkinti jusles galima sutramdyti tik Kṛṣṇos sąmonės priemonėmis, visas jusles įtraukiant į transcendentinę meilės tarnystę Viešpačiui. Kaip priešus galima nugalėti galingesne jėga, taip ir jusles galima suvaldyti ne žmogaus pastangomis, bet įtraukiant jas į nuolatinę tarnystę Viešpačiui. Tas, kuris suprato, kad tik per Kṛṣṇos sąmonę galima įgyti intelekto pastovumą ir kad įsisavinti šį meną derėtų vadovaujant bona fide dvasiniam mokytojui, vadinamas sādhaka, arba vertu išsivaduoti.