Skip to main content

Bg. 18.72

Tekstas

kaccid etac chrutaṁ pārtha
tvayaikāgreṇa cetasā
kaccid ajñāna-sammohaḥ
praṇaṣṭas te dhanañ-jaya

Synonyms

kaccit — ar; etat — šis; śrutam — išklausytas; pārtha — o Pṛthos sūnau; tvayā — tavo; eka-agreṇa — su didžiausiu dėmesiu; cetasā — proto; kaccit — ar; ajñāna — neišmanymo; sammohaḥ — iliuzija; praṇaṣṭaḥ — išsklaidyta; te — tavo; dhanañjaya — o turtų užkariautojau (Arjuna).

Translation

O Pṛthos sūnau, o turtų užkariautojau, ar dėmesingai išklausei Mane? Ar išsisklaidė tavo neišmanymas ir iliuzijos?

Purport

KOMENTARAS: Viešpats atliko Arjunos dvasinio mokytojo vaidmenį, tad Jo pareiga buvo pasiteirauti, ar Arjuna teisingai suvokė „Bhagavad-gītos“ esmę. Jei būtų paaiškėję, jog Arjuna jos nesuvokė, Viešpats buvo pasiryžęs dar kartą paaiškinti bet kurį teiginį ar net visą „Bhagavad-gītą“. Iš tikrųjų kiekvienas, kas išgirsta „Bhagavad-gītą“ iš bona fide dvasinio mokytojo, tokio, kaip Kṛṣṇa, ar iš Jo atstovo, pastebi išsisklaidant savo neišmanymą. „Bhagavad-gītā“ nėra paprasta knyga, jos autorius ne poetas ar beletristas. Ją papasakojo Patsai Aukščiausiasis Dievo Asmuo. Kiekvienas, kam nusišypso laimė išgirsti „Bhagavad-gītos“ pamokymus iš Kṛṣṇos ar iš Jo bona fide dvasinio atstovo lūpų, be abejonės, išsivaduos ir išsiverš iš neišmanymo tamsybių.