Skip to main content

Bg. 18.4

Tekstas

niścayaṁ śṛṇu me tatra
tyāge bharata-sattama
tyāgo hi puruṣa-vyāghra
tri-vidhaḥ samprakīrtitaḥ

Synonyms

niścayam — tikrai; śṛṇu — išgirsk; me — iš Manęs; tatra — dabar; tyāge — atsižadėjimo klausimu; bharata-sat-tama — o geriausias iš Bhāratų; tyāgaḥ — atsižadėjimas; hi — tikrai; puruṣa-vyāghra — o tigre tarp žmonių; tri-vidhaḥ — trijų rūšių; samprakīrtitaḥ — yra skelbiamas.

Translation

O geriausias iš Bhāratų, dabar išgirsk Mano galutinę nuomonę apie atsižadėjimą. O tigre tarp žmonių, šventraščiai skelbia, jog atsižadėjimas yra trijų rūšių.

Purport

KOMENTARAS: Apie atsižadėjimą yra įvairių nuomonių, tačiau Aukščiausiasis Dievo Asmuo, Śrī Kṛṣṇa, dabar pateikia Savo nuomonę, kurią reikėtų laikyti galutine. Šiaip ar taip, juk Vedos – tai įvairūs įstatymai, kuriuos davė Pats Viešpats. Šiuo atveju Viešpats kalba asmeniškai, tad Jo žodis laikytinas galutiniu. Viešpats sako, kad atsižadėjimo procesą reikia vertinti pagal tai, kokioms materialios gamtos guṇoms įtakojant jis yra atliekamas.