Skip to main content

Bg. 18.33

Tekstas

dhṛtyā yayā dhārayate
manaḥ-prāṇendriya-kriyāḥ
yogenāvyabhicāriṇyā
dhṛtiḥ sā pārtha sāttvikī

Synonyms

dhṛtyā — ryžtas; yayā — kurio dėka; dhārayate — žmogus palaiko; manaḥ — proto; prāṇa — gyvybės oro; indriya — ir juslių; kriyāḥ — veiklą; yogena — praktikuojant yogą; avyabhicāriṇyā — be jokio pertrūkio; dhṛtiḥ — ryžtas; — tas; pārtha — o Pṛthos sūnau; sāttvikī — dorybės guṇos.

Translation

O Pṛthos sūnau, nepalaužiamas ryžtas, kurį nuolat stiprina yogos praktika ir kuris tos praktikos dėka valdo proto, gyvybės oro bei juslių veiklą, yra dorybės guṇos.

Purport

KOMENTARAS: Yoga – tai priemonė Aukščiausiajai Sielai pažinti. Kas visada ryžtingai susitelkęs į Aukščiausiąją Sielą, savo proto, gyvybės oro ir juslių veiklą kreipia į Aukščiausiąjį, tas atsideda Kṛṣṇos sąmonei. Tokios rūšies ryžtas yra dorybės guṇos. Šiame posme labai svarbus žodis avyabhicāriṇyā, mat jis pažymi, kad žmogus, praktikuojantis Kṛṣṇos sąmonę, niekada nenukrypsta į jokią kitą veiklą.