Skip to main content

Bg. 18.16

Tekstas

tatraivaṁ sati kartāram
ātmānaṁ kevalaṁ tu yaḥ
paśyaty akṛta-buddhitvān
na sa paśyati durmatiḥ

Synonyms

tatra — ten; evam — taip; sati — esantį; kartāram — veikėju; ātmānam — save; kevalam — vieninteliu; tu — tačiau; yaḥ — tas, kuris; paśyati — mato; akṛta- buddhitvāt — dėl menko proto; na — niekada; saḥ — jis; paśyati — mato; durmatiḥ — kvailys.

Translation

Todėl tas, kuris mano, jog veikia vienas pats, ir neatsižvelgia į tuos penkis faktorius, be abejonės, nėra itin protingas ir nemato tikrosios dalykų esmės.

Purport

KOMENTARAS: Kvailys negali suprasti, kad širdyje glūdi draugas – Supersiela ir vadovauja jo veiklai. Jei vieta, veiksmo atlikėjas, pastangos ir juslės – materialios priežastys, tai Aukščiausiasis, Dievo Asmuo – lemianti priežastis. Todėl būtina matyti ne tik šias keturias materialias priežastis, bet įžvelgti ir aukščiausią, esminę priežastį. Kas nemato Aukščiausiojo, tas mano, kad viską atlieka pats.