Skip to main content

Bg. 15.14

Tekstas

ahaṁ vaiśvānaro bhūtvā
prāṇināṁ deham āśritaḥ
prāṇāpāna-samāyuktaḥ
pacāmy annaṁ catur-vidham

Synonyms

aham — Aš; vaiśvānaraḥ — Mano pilnutiniu skleidiniu, virškinimo ugnimi; bhūtvā — tapdamas; prāṇinām — visų gyvųjų esybių; deham — kūnuose; āśritaḥ — glūdintis; prāṇa — išeinančio oro; apāna — žemyn einančio oro; samāyuktaḥ — išlaikydamas pusiausvyrą; pacāmi — Aš virškinu; annam — maistą; catuḥ-vidham — keturių rūšių.

Translation

Aš – virškinimo ugnis visų gyvųjų esybių kūnuose ir kartu su įkvėpiamu bei iškvėpiamu gyvybės oru Aš virškinu keturių rūšių maistą.

Purport

KOMENTARAS: Āyur-vedos śāstra pasakoja apie skrandyje esančią ugnį, kuri virškina į skrandį patekusį maistą. Kol ji nedega, alkio nejuntame, o kai dega – norime valgyti. Kartais, kai ugnis vos rusena, reikalingas gydymas. Bet kuriuo atveju ši ugnis – Aukščiausiojo Dievo Asmens atstovas. Vedų mantros („Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣada“ 5.9.1) taip pat liudija, kad Aukščiausiasis Viešpats, arba Brahmanas, ugnies pavidalu yra skrandyje ir virškina visų rūšių maistą (ayam agnir vaiśvānaro yo ‘yam antaḥ puruṣe yenedam annaṁ pacyate). O kadangi jis padeda virškinti įvairų maistą, gyvoji esybė mitybos procese nėra nepriklausoma. Jeigu Aukščiausiasis Viešpats nepadėtų virškinti, gyvoji esybė negalėtų valgyti. Tad Jis parūpina ir virškina maistą, ir Jo malone mes galime džiaugtis gyvenimu. Tai patvirtinama ir „Vedānta-sūtroje“ (1.2.27). Śabdādibhyo ‘ntaḥ pratiṣṭhānāc ca: Viešpats glūdi garse ir kūne, ore ir netgi skrandyje virškinimo jėgos pavidalu. Maistas yra keturių rūšių: ryjamas, kramtomas, laižomas ir čiulpiamas. O Viešpats – tai jėga, kuri virškina visų rūšių maistą.