Skip to main content

Bg. 12.8

Tekstas

mayy eva mana ādhatsva
mayi buddhiṁ niveśaya
nivasiṣyasi mayy eva
ata ūrdhvaṁ na saṁśayaḥ

Synonyms

mayi — į Mane; eva — tikrai; manaḥ — protą; ādhatsva — sutelk; mayi — į Mane; buddhim — intelektą; niveśaya — nukreipk; nivasiṣyasi — tu gyvensi; mayi — Manyje; eva — tikrai; ataḥ ūrdhvam — nuo to laiko; na — nėra; saṁśayaḥ — abejonės.

Translation

Sutelk savo protą į Mane – Aukščiausiąjį Dievo Asmenį ir skirk Man savo intelektą. Taip tu visada gyvensi Manyje – tuo nereikia abejoti.

Purport

KOMENTARAS: Pasiaukojamai tarnaujantis Viešpačiui Kṛṣṇai palaiko tiesioginius ryšius su Aukščiausiuoju Viešpačiu, todėl jo padėtis, be jokios abejonės, jau iš pat pradžių yra transcendentinė. Bhaktas neegzistuoja materialiu lygiu – jis gyvena Kṛṣṇoje. Šventasis Viešpaties vardas ir Patsai Viešpats nesiskiria vienas nuo kito, todėl bhaktui kartojant „Hare Kṛṣṇa“, Kṛṣṇa ir Jo vidinė galia šoka ant bhakto liežuvio. Kai bhaktas aukoja Kṛṣṇai maistą, Kṛṣṇa Pats jį priima, o valgydamas paaukoto maisto likučius, bhaktas persipildo Kṛṣṇa. Nors šį kelią rekomenduoja „Bhagavad- gītā“ bei kiti Vedų raštai, netarnaujant Kṛṣṇai neįmanoma suprasti, kaip visa tai vyksta.