Skip to main content

Bg. 11.53

Tekstas

nāhaṁ vedair na tapasā
na dānena na cejyayā
śakya evaṁ-vidho draṣṭuṁ
dṛṣṭavān asi māṁ yathā

Synonyms

na — niekada; aham — Aš; vedaiḥ — Vedų studijavimu; na — niekada; tapasā — rūsčiomis askezėmis; na — niekada; dānena — labdara; na — niekada; ca — taip pat; ijyayā — garbinimu; śakyaḥ — įmanoma; evam-vidhaḥ — kaip šį; draṣṭum — regėti; dṛṣṭavān — regintis; asi — tu esi; mām — Mane; yathā — kaip.

Translation

Pavidalo, kurį dabar regi transcendentinėmis akimis, neįmanoma suvokti vien studijuojant Vedas ar atliekant rūsčias askezes, teikiant labdarą ar garbinimu. Tai ne tos priemonės, kurios padėtų išvysti Mane tokį, koks Aš esu.

Purport

KOMENTARAS: Savo tėvams Devakī ir Vasudevai Kṛṣṇa iš pradžių pasirodė keturrankis, o po to atsimainė į dvirankį pavidalą. Atsimainymo paslaptį itin sunku suprasti ateistams ir tiems, kurie neatlieka pasiaukojimo tarnystės. Eruditai, kurie išstudijavo Vedų raštus, pasitelkę gramatikos metodą arba grynai iš akademinio susidomėjimo, nepajėgs suprasti Kṛṣṇos. Jo nesuvokia ir tie, kurie garbina Jį tik parodomai, lankydami šventyklą. Nors jie ir lanko šventyklas, tačiau suvokti Kṛṣṇos tokio, koks Jis yra, negali. Kitame posme Kṛṣṇa aiškina, kad Jį pažinti galima tiktai pasiaukojimo tarnystės būdu.