Skip to main content

Bg. 11.33

Tekstas

tasmāt tvam uttiṣṭha yaśo labhasva
jitvā śatrūn bhuṅkṣva rājyaṁ samṛddham
mayaivaite nihatāḥ pūrvam eva
nimitta-mātraṁ bhava savya-sācin

Synonyms

tasmāt — todėl; tvam — tu; uttiṣṭha — pakilki; yaśaḥ — šlovę; labhasva — laimėki; jitvā — nugalėdamas; śatrūn — priešus; bhuṅkṣva — džiaukis; rājyam — karalyste; samṛddham — klestinčia; mayā — Mano; eva — tikrai; ete — visi šie; nihatāḥ — nužudyti; pūrvam eva — išankstiniu sumanymu; nimitta-mātram — tik priežastis; bhava — būk; savya-sācin — o Savyasāci.

Translation

Tad pakilki. Ruoškis kovoti ir laimėti šlovę. Nugalėk savo priešus ir džiaukis klestinčia karalyste. Mano sumanymu jie jau mirę, ir tu, o Savyasāci, tegali būti įrankiu šiame mūšyje.

Purport

KOMENTARAS: Žodis savya-sācin nurodo tą, kuris taikliai šaudo iš lanko mūšio lauke. Kṛṣṇa kreipiasi į Arjuną, kaip į patyrusį karį, galintį strėlėmis žudyti savo priešus. „Tebūki įrankiu“: nimitta-mātram. Šis žodis taip pat labai reikšmingas. Viskas pasaulyje vyksta pagal Aukščiausiojo Dievo Asmens planą. Stokojantys žinių kvailiai mano, jog gamtoje viskas vyksta chaotiškai, ir kad visos jos apraiškos susidaro atsitiktinai. Daugybė tariamųjų mokslininkų teigia: „Galimas daiktas, viskas vyko taip, o galbūt – šitaip“, tačiau apie jokius „galimas daiktas“ ar „galbūt“ negali būti ir kalbos. Materialiame pasaulyje įgyvendinamas konkretus planas. Koks jis? Kosminis pasaulis – tai galimybė sieloms sugrįžti namo, atgal pas Dievą. Sielos yra sąlygotos tol, kol jų mąstysena verčia jas stengtis viešpatauti materialioje gamtoje. Tačiau žmogus, suprantantis Aukščiausiojo Viešpaties sumanymą ir išsiugdęs Kṛṣṇos sąmonę, yra pats išmintingiausias. Kosminio pasaulio kūrimas ir naikinimas vyksta aukščiausiąja Dievo valia. Taigi Kurukṣetros mūšis įvyko Jo sumanymu. Arjuna norėjo atsisakyti kovos, tačiau Viešpats išaiškino, kad jis privalo kautis, nes toks yra Jo, Aukščiausiojo Viešpaties, noras. Tik vykdydamas Jo norą jis taps laimingas. Visiškai Kṛṣną įsisąmoninęs žmogus, visą savo gyvenimą skyręs transcendentinei tarnystei Viešpačiui, yra tobulas.