Skip to main content

Bg. 11.3

Tekstas

evam etad yathāttha tvam
ātmānaṁ parameśvara
draṣṭum icchāmi te rūpam
aiśvaraṁ puruṣottama

Synonyms

evam — taip; etat — šį; yathā — kaip yra; āttha — išsakei; tvam — Tu; ātmānam — apie Save Patį; parama-īśvara — o Aukščiausiasis Viešpatie; draṣṭum — matyti; icchāmi — aš noriu; te — Tavo; rūpam — pavidalą; aiśvaram — dievišką; puruṣa-uttama — o geriausias iš visų asmenybių.

Translation

O didžiausias iš visų asmenybių, o aukščiausias pavidale, nors priešais regiu Tave tokį, koks esi ir kaip Pats Save apibūdinai, norėčiau pamatyti, koks įžengei į šį kosminį pasaulį. Noriu išvysti šį Tavo pavidalą.

Purport

KOMENTARAS: Viešpats sakė, kad kosminis pasaulis atsiranda ir egzistuoja todėl, kad Jis įžengė į materialią visatą Savo asmens reprezentacija. Kṛṣṇos teiginiai įtikina Arjuną, tačiau norėdamas įtikinti kitus, tuos, kurie ateityje gali palaikyti Kṛṣṇą paprastu žmogumi, jis trokšta išvysti Viešpaties visatos pavidalą ir suprasti, kaip Jis veikia visatoje, nors yra už jos. Arjuna į Viešpatį kreipiasi vadindamas Jį puruṣottama. Toks kreipinys irgi reikšmingas. Kadangi Viešpats yra Aukščiausiasis Dievo Asmuo, jis glūdi ir Arjunos širdyje, todėl žino jo troškimą ir supranta, kad šis ne smalsumo vedinas nori pamatyti Viešpaties visatos pavidalą, jam visiškai pakanka regėti Kṛṣṇą Jo asmenišku pavidalu. Kṛṣṇa taip pat supranta, kad Arjuna nori pamatyti Jo visatos pavidalą tam, kad įtikintų kitus – jam pačiam nebereikia jokių įrodymų. Be to, Kṛṣṇa supranta, kad Arjunos troškimas regėti Jo visatos pavidalą kilo iš noro nustatyti autentiškumo kriterijų, mat ateityje būsią labai daug apsišaukėlių, kurie dėsis Dievo inkarnacijomis. Taigi žmonėms reikėtų būti atidiems. Kas skelbiasi esąs Kṛṣṇa, tas turi būti pasiruošęs tai įrodyti, atskleisdamas savo visatos pavidalą.