Skip to main content

Bg. 11.16

Tekstas

aneka-bāhūdara-vaktra-netraṁ
paśyāmi tvāṁ sarvato ’nanta-rūpam
nāntaṁ na madhyaṁ na punas tavādiṁ
paśyāmi viśveśvara viśva-rūpa

Synonyms

aneka — daug; bāhu — rankų; udara — pilvų; vaktra — burnų; netram — akių; paśyāmi — aš matau; tvām — Tave; sarvataḥ — iš visų pusių; ananta-rūpam — beribį pavidalą; na antam — nei pabaigos; na madhyam — nei vidurio; na punaḥ — nei vėl; tava — Tavo; ādim — pradžios; paśyāmi — aš matau; viśva- īśvara — o visatos Viešpatie; viśva-rūpa — visatos pavidale.

Translation

O visatos Viešpatie, o visatos pavidale, Tavo kūne aš regiu daugybę rankų, pilvų, burnų ir akių – jos visur, ir nėra tam nei galo, nei krašto. Nematau Tavyje nei pabaigos, nei vidurio, nei pradžios.

Purport

KOMENTARAS: Kṛṣṇa yra Aukščiausiasis Dievo Asmuo. Jis – beribis, todėl Jame galima pamatyti viską.