Skip to main content

Bg. 1.3

Tekstas

paśyaitāṁ pāṇḍu-putrānām
ācārya mahatīṁ camūm
vyūḍhāṁ drupada-putreṇa
tava śiṣyeṇa dhīmatā

Synonyms

paśya — pažvelk; etām — į šias; pāṇḍu-putrāṇām — Pāṇḍu sūnų; ācārya — o mokytojau; mahatīm — milžiniškas; camūm — karines pajėgas; vyūḍhām — išdėstytas; drupada-putreṇa — Drupados sūnaus; tava — tavo; śiṣyeṇa — mokinio; dhī-matā — labai sumanaus.

Translation

O mano mokytojau, pažvelki į didžiulę Pāṇḍu sūnų kariuomenę, kurią taip meistriškai išdėstė tavo sumanusis mokinys, Drupados sūnus.

Purport

KOMENTARAS: Apsukrusis diplomatas Duryodhana norėjo parodyti didžiajam brahmanui, kariuomenės vadui Droṇācāryai pastarojo neapdairumą. Droṇācārya kažkokiu politiniu klausimu susikivirčijo su karaliumi Drupada, Arjunos sutuoktinės Draupadī tėvu. Įpykęs Drupada atliko didžiulį aukų atnašavimą ir gavo palaiminimą sulaukti sūnaus, kuris galės nukauti Droṇācāryą. Droṇācārya puikiai tai žinojo, ir vis dėlto jis, kilniadvasis brahmanas, nedvejodamas atskleidė visas savo karines paslaptis Drupados sūnui Dhṛṣṭadyumnai, kai jam buvo patikėta tą jaunuolį mokyti karybos. Dabar Kurukṣetros mūšio lauke Dhṛṣṭadyumna stoja Pāṇdavų pusėn ir rikiuoja falangas, išmokęs šio meno iš Droṇācāryos. Duryodhana nurodo Droṇācāryos klaidą, norėdamas, kad pastarasis būtų budrus ir nepalenkiamas mūšyje. Parodydamas Droṇācāryos klaidą jis nori pabrėžti, kad Droṇācārya neturėtų nuolaidžiauti ir kautynėse su Pāṇdavais, kurie kaip ir Dhṛṣṭadyumna buvo jo numylėti mokiniai. Droṇācāryos mylimiausias ir gabiausias mokinys buvo Arjuna, tad Duryodhana taip pat įspėja, jog toks nuolaidžiavimas gresia pralaimėjimu.