Skip to main content

Bg. 9.6

Szöveg

yathākāśa-sthito nityaṁ
vāyuḥ sarvatra-go mahān
tathā sarvāṇi bhūtāni
mat-sthānīty upadhāraya

Szó szerinti jelentés

yathā – ahogyan; ākāśa-sthitaḥ – az égben nyugodva; nityam – mindig; vāyuḥ – a szél; sarvatra-gaḥ – mindenhol fújó; mahān – nagy; tathā – hasonlóan; sarvāṇi bhūtāni – minden teremtett lény; mat-sthāni – Bennem van; iti – ily módon; upadhāraya – próbáld megérteni.

Fordítás

Tudd meg, hogy minden teremtett lény úgy nyugszik Bennem, miként a mindenhol fújó erős szél nyugszik állandóan az űrben.

Magyarázat

A közönséges ember számára szinte elképzelhetetlen, hogyan nyugszik az Úrban a hatalmas anyagi teremtés. Ő azonban egy példával segít nekünk ezt megérteni. Az űr számunkra a felfoghatóság határain belül a legnagyobb megnyilvánulás, s ebben az űrben a szél vagy a levegő a kozmikus világ legnagyobb megnyilvánulása. A levegő mozgása befolyásolja minden más mozgását. A szél azonban annak ellenére, hogy hatalmas, az űrben van, s nem azon túl. Ehhez hasonlóan a csodálatos kozmikus megnyilvánulások is mind Isten legfelsőbb akarata által léteznek, s annak alárendeltjei. Ahogy mondani szokás, egy fűszál sem mozdulhat az Istenség Legfelsőbb Személyiségének akarata nélkül. Minden az Ő akarata szerint mozog. Az Ő akarata teremt, tart fenn és semmisít meg mindent, Ő mégis kívül áll mindenen, mint ahogyan az égre sincs hatással a szélfúvás.

Az upaniṣadok kijelentik: yad-bhīṣā vātaḥ pavate. „A szél a Legfelsőbb Úrtól rettegve fúj” (Taittirīya-upaniṣad 2.8.1). A Bṛhad-āraṇyaka-upaniṣadban (3.8.9) az áll: etasya vā akṣarasya praśāsane gārgi sūrya-candramasau vidhṛtau tiṣṭhata etasya vā akṣarasya praśāsane gārgi dyāv-āpṛthivyau vidhṛtau tiṣṭhataḥ. „A Hold, a Nap és a többi hatalmas bolygó az Istenség Legfelsőbb Személyiségének felügyelete alatt, az Ő legfelsőbb parancsára kering.” Ezt a Brahma-saṁhitā (5.52) is megerősíti.

yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ
rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ
yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Ez a vers a Nap mozgását írja le. A Napot a Legfelsőbb Úr egyik szemének tekintik, s hevét és fényét óriási energiával árasztja szét, mégis Govinda utasítására, az Ő legfelsőbb akaratából kering pályáján. A védikus írásokban tehát bizonyítékot találunk arra, hogy ez a számunkra rendkívül csodálatosnak és hatalmasnak tűnő anyagi megnyilvánulás teljesen az Istenség Legfelsőbb Személyiségének irányítása alatt áll. Ezt a fejezet későbbi versei még részletesebben kifejtik majd.