Skip to main content

Bg. 9.32

Szöveg

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye ’pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te ’pi yānti parāṁ gatim

Szó szerinti jelentés

mām – Nálam; hi – bizony; pārtha – ó, Pṛthā fia; vyapāśritya – védelmet keresve; ye – azok, akik; api – szintén; syuḥ – vannak; pāpa-yonayaḥ – alacsony rangú család szülöttei; striyaḥ – nők; vaiśyāḥ – kereskedők; tathā – is; śūdrāḥ – alacsony sorú emberek; te api – még ők is; yānti – mennek; parām – a legfelsőbb; gatim – célhoz.

Fordítás

Ó, Pṛthā fia! Aki Nálam keres menedéket, az még ha alacsony sorban született is – nő, vaiśya [kereskedő] vagy śūdra [munkás] –, elérheti a legfelsőbb célt.

Magyarázat

A Legfelsőbb Úr egyértelműen kimondja ebben a versben, hogy az odaadó szolgálatban nincsen különbség a magasabb és alacsonyabb osztályba tartozó emberek között. Materialista életfelfogással szemlélve vannak ilyen csoportok, ám aki az Úr transzcendentális odaadó szolgálatában él, az nem tesz ilyen különbséget. Mindenki alkalmas a végső cél elérésére. A Śrīmad-Bhāgavatam (2.4.18) szerint még a caṇḍālák (kutyaevők), azaz a legalacsonyabb rendű emberek is megtisztulhatnak a tiszta bhakták társaságában. Az odaadó szolgálatnak és a tiszta bhakták vezetésének tehát olyan nagy ereje van, hogy eltöröl minden különbséget az emberek magasabb és alacsonyabb rendű csoportjai között, s bárki hozzákezdhet a végzéséhez. A tiszta bhaktánál menedéket keresve, a megfelelő vezetés alatt még a legegyszerűbb ember is megtisztulhat. Az emberek az anyagi természet különféle kötőerői szerint négy csoportra oszthatók: akikre a jóság kötőereje hat (brāhmaṇák), akikre a szenvedély (kṣatriyák, vagyis vezetők), akik a szenvedély és a tudatlanság kötőerejének hatása alatt állnak (vaiśyák, vagyis kereskedők), és akik a tudatlanság kötőerejében élnek (śūdrák, vagyis kétkezi munkások). Az ennél alacsonyabb szinten álló embereket, akik bűnös családokban születtek, caṇḍāláknak nevezik. A rangosabb osztályok általában kerülik az ilyen bűnös családok szülötteinek társaságát. Az odaadó szolgálat folyamata azonban olyannyira hatásos, hogy a Legfelsőbb Úr tiszta bhaktája még az alacsonyabb rendű osztályok tagjait is képessé teheti arra, hogy elérjék az élet legfőbb tökéletességét. Ez csak akkor lehetséges, ha az ember Kṛṣṇánál keres menedéket. Ahogyan azt a vyapāśritya szó jelzi, teljes mértékben Kṛṣṇánál kell menedéket keresnünk, s így az ember még a nagy jñānīknál és yogīknál is sokkal fejlettebbé válhat.