Skip to main content

Bg. 18.60

Szöveg

svabhāva-jena kaunteya
nibaddhaḥ svena karmaṇā
kartuṁ necchasi yan mohāt
kariṣyasy avaśo ’pi tat

Szó szerinti jelentés

svabhāva-jena – természetedből adódóan; kaunteya – ó, Kuntī fia; nibaddhaḥ – feltételekhez kötött; svena – saját; karmaṇā – tetteid által; kartum – cselekedni; na – nem; icchasi – kívánsz; yat – amit; mohāt – illúzió miatt; kariṣyasi – cselekedni fogsz; avaśaḥ – szándékod ellenére; api – még; tat – azt.

Fordítás

Ó, Kuntī fia, az illúzió hatása alatt most megtagadod az utasításomat, de a saját természetedből eredő tettek úgyis arra fognak kényszeríteni, hogy így cselekedj!

Magyarázat

Ha valaki megtagadja a Legfelsőbb Úr parancsait, akkor arra kényszerül, hogy a rá ható kötőerők szerint cselekedjék. Mindenki a természet kötőerői adott kombinációjának a hatása alatt áll, és aszerint cselekszik. De ha valaki önszántából a Legfelsőbb Úr irányítása alá rendeli magát és annak megfelelően cselekszik, dicsőség vár rá.