Skip to main content

Bg. 18.6

Szöveg

etāny api tu karmāṇi
saṅgaṁ tyaktvā phalāni ca
kartavyānīti me pārtha
niścitaṁ matam uttamam

Szó szerinti jelentés

etāni – mindezek; api – bizony; tu – de; karmāṇi – tettek; saṅgam – társaságot; tyaktvā – feladva; phalāni – eredményeket; ca – is; kartavyāni – kötelességként végzendőek; iti – így; me – Enyém; pārtha – ó, Pṛthā fia; niścitam – határozott; matam – vélemény; uttamam – a legjobb.

Fordítás

Ó, Pṛthā fia! Mindezt ragaszkodás nélkül, az eredményre nem vágyakozva, kötelességből kell végrehajtani. Ez az Én végső véleményem.

Magyarázat

Noha minden áldozat tisztító hatású, ezek végrehajtásától nem szabad semmiféle eredményt várni. Más szóval az anyagi fejlődést szolgáló valamennyi áldozattól meg kell válni, míg azokat, melyek a lét tisztítását és a lelki síkra emelkedést segítik, folytatni kell. Minden tettet végre kell hajtani, ami a Kṛṣṇa-tudathoz viszi az embert. A Śrīmad-Bhāgavatam szintén azt mondja, hogy el kell fogadnunk minden cselekedetet, ami az Úr odaadó szolgálatához vezet. Ez a vallás legfontosabb jellemzője. Az Úr bhaktájának nem szabad visszautasítania semmilyen tettet, áldozatot és adományt, ami segíti őt az Úr odaadó szolgálatának végzésében.