Skip to main content

Bg. 1.9

Szöveg

anye ca bahavaḥ śūrā
mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ
sarve yuddha-viśāradāḥ

Szó szerinti jelentés

anye – mások; ca – is; bahavaḥ – nagy számban; śūrāḥ – hősök; mat-arthe – az én kedvemért; tyakta-jīvitāḥ – az életüket feláldozni készen; nānā – sok; śastra – fegyverrel; praharaṇāḥ – felszerelve; sarve – mindegyikük; yuddha-viśāradāḥ – tapasztalt a hadtudományban.

Fordítás

Sok más hős is velük van, akik készek az életüket áldozni az én ügyemért. Mindannyian a legkülönfélébb fegyvereket viselik, s jártasak a hadtudományban.

Magyarázat

Ami a többieket illeti – Jayadrathát, Kṛtavarmāt, Śālyát és másokat –, mindannyian készek voltak az életüket áldozni Duryodhanáért. Más szóval tehát már eldőlt, hogy valamennyien ott vesznek a kurukṣetrai csatamezőn, mert a bűnös Duryodhana oldalára álltak. Duryodhana természetesen biztos volt győzelmében, mert hitt barátai egyesített erejében, amelyről most olvashattunk.