Skip to main content

Le Livre de Kṛṣṇa

Un résumé du Dixième Chant du Śrīmad-Bhāgavatam de Śrīla Vyāsadeva

Śrī Śrīmad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

Acharya-fondateur de l’International Society for Krishna Consciousness