Skip to main content

Bg. 8.11

Tekst

yad akṣaraṁ veda-vido vadanti
viśanti yad yatayo vīta-rāgāḥ
yad icchanto brahma-caryaṁ caranti
tat te padaṁ saṅgraheṇa pravakṣye

Synonyms

yat — see, mis; akṣaram — silpi oṁ; veda-vidaḥ — „Vedasid" põhjalikult tundvad isikud; vadanti — ütlevad; viśanti — sisenevad; yat — milles; yatayaḥ — suured targad; vīta-rāgāḥ — loobumuslikus elukorralduses; yat — see, mis; icchantaḥ — ihaldades; brahmacaryam — tsölibaati; caranti — praktiseerivad; tat — seda; te — sulle; padam — olukorda; saṅgraheṇa — kokkuvõtlikult; pravakṣye — Ma selgitan.

Translation

Suured, loobumuslikku elukorraldust järgivad targad, kes tunnevad põhjalikult „Vedasid" ja kordavad oṁkārat, sisenevad Brahmanisse. Ihaldades sellist täiuslikkust, praktiseeritakse tsölibaati. Ma selgitan sulle nüüd lühidalt protsessi, mille abil on võimalik saada lunastust.

Purport

Jumal Śrī Kṛṣṇa soovitas Arjunale praktiseerida ṣaṭ-cakra-joogat, milles joogi suunab eluõhu kulmude vahele. Olles kindel, et Arjuna ei tea, kuidas ṣaṭ-cakra-joogat praktiseerida, selgitab Jumal seda järgnevates värssides. Jumal ütleb, et ehkki Brahman on üks ja ainus, omab see erinevaid avaldumisi ja aspekte. Eriti impersonalistide jaoks on akṣara ehk oṁkāra (silp oṁ) Brahmaniga samane. Kṛṣṇa selgitab siin impersonaalse Brahmani olemust, millesse sisenevad loobumuslikku elukorraldust järgivad targad.

Vedalike haridustavade kohaselt alustavad õpilased varases nooruses silbi oṁ kordamist ning omandavad vaimse õpetaja juures tsölibaati järgides teadmisi kõrgeimast impersonaalsest Brahmanist. Sel viisil teadvustavad nad Brahmani kahte aspekti. Niisugune praktika on õpilase vaimseks arenguks olemusliku tähtsusega, kuid hetkel pole sellise brahmacārī elu elamine (s.t. elamine vallaliselt ja tsölibaati järgides) kuidagi võimalik. Maailma sotsiaalne ülesehitus on sedavõrd muutunud, et ei ole võimalik praktiseerida tsölibaati õpilaselu algusest peale. Üle kogu maailma on rajatud erinevaid asutusi erinevate teadusharude uurimiseks, kuid pole ühtegi tunnustatud asutust, kus õpilastele õpetataks brahmacārī põhimõtteid. Tsölibaati järgimata on vaimses elus väga raske arengut saavutada. Seepärast teatas Jumal Caitanya, vastavalt pühakirjade juhendustele, et käesoleval kali ajastul ei ole Kõigekõrgema teadvustamine võimalik ühelgi teisel moel kui korrates Jumal Kṛṣṇa pühasid nimesid: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.