Skip to main content

Bg. 4.15

Tekst

evaṁ jñātvā kṛtaṁ karma
pūrvair api mumukṣubhiḥ
kuru karmaiva tasmāt tvaṁ
pūrvaiḥ pūrva-taraṁ kṛtam

Synonyms

evam — sel moel; jñātvā — teades hästi; kṛtam — sooritati; karma — töö; pūrvaiḥ — minevikus elanud autoriteetide poolt; api — tõepoolest; mumukṣubhiḥ — kes saavutasid vabanemise; kuru — lihtsalt täida; karma — ettekirjutatud kohustus; eva — kindlasti; tasmāt — seepärast; tvam — sina; pūrvaiḥ — eelkäijate poolt; pūrva-taram — iidsetel aegadel; kṛtam — nagu sooritatud.

Translation

Kõik vabanemiseni jõudnud hinged toimisid iidsetel aegadel Minu transtsendentaalse olemuse sellisest mõistmisest lähtudes. Seepärast täida oma ettekirjutatud kohustusi, järgides nende eeskuju.

Purport

Inimesed võib jagada kahte kategooriasse. Osade inimeste südamed on täis materiaalset saasta, osad inimesed aga ei ole mateeriaga seotud. Kṛṣṇa teadvus toob neile mõlemale suurt kasu. Need, kelle süda on täis räpaseid asju, võivad teha algust Kṛṣṇa teadvuse arendamisega järk-järgulise puhastumise eesmärgil, järgides pühendunud teenimise reguleerivaid printsiipe. Need aga, kes on juba puhastunud, võivad jätkata tegevust Kṛṣṇa teadvuses, et näidata teistele eeskuju, kuidas toimida. Rumalad inimesed või algajad pühendunud tahavad tihti kõikidest tegevustest lahti öelda, omandamata esmalt teadmisi Kṛṣṇa teadvusest. Jumal ei kiitnud heaks Arjuna soovi Kurukṣetra lahinguväljal tegevustest lahti öelda. Tegevustest ei tule loobuda, vaid on vaja teada, kuidas tegutseda. Kṛṣṇa teadvuses tegutsemisest loobumine ja kuskil üksinda istumine, Kṛṣṇa teadvusest vaid etendust tehes, ei ole kaugeltki samaväärne enese praktilise rakendamisega Kṛṣṇa heaks tegutsemisse. Arjunale soovitatakse siinkohal tegutseda Kṛṣṇa teadvuses, järgides Jumala eelmiste õpilaste nagu eespool mainitud päikesejumal Vivasvāni eeskuju. Kõigekõrgem Jumal on teadlik kõikidest tegudest, mida nii Tema Ise kui ka kõik Kṛṣṇa teadvuses viibinud isiksused minevikus sooritasid. Seepärast soovitabki Ta järgida päikesejumala eeskuju, kellele Jumal õpetas sedasama Kṛṣṇa teadvuses tegutsemise kunsti miljoneid aastaid enne selle jutustamist Arjunale. Siin öeldakse, et kõik Jumal Kṛṣṇa varasemad õpilased jõudsid vabanemiseni, kuna täitsid Kṛṣṇa poolt määratud ülesandeid.