Skip to main content

Bg. 18.6

Tekst

etāny api tu karmāṇi
saṅgaṁ tyaktvā phalāni ca
kartavyānīti me pārtha
niścitaṁ matam uttamam

Synonyms

etāni — kõiki neid; api — kindlasti; tu — kuid; karmāṇi — tegevusi; saṅgam — suhtlus; tyaktvā — loobudes; phalāni — tulemused; ca — samuti; kartavyāni — tuleb teha kui kohustust; iti — sel moel; me — Minu; pārtha — oo, Pṛthā poeg; niścitam — kindel; matam — arvamus; uttamam — parim.

Translation

Oo, Pṛthā poeg, kõiki neid tegevusi tuleb sooritada vabana kiindumustest ja ootamata nende tulemusi. Neid tuleb teha kohusetundest. Selline on Minu lõplik seisukoht.

Purport

Ehkki kõik ohverdused on elusolendi eksistentsi puhastavad, ei tohiks keegi oodata nendest mingeid tulemusi. Teisisõnu öeldes tuleb hüljata kõik ohverdused, mis on sooritatud elus materiaalselt edenemiseks. Praktiseerida tuleb neid ohverdusi, mis on mõeldud eksistentsi puhastamiseks ning vaimsele tasandile tõusmiseks. Soosida tuleb kõike, mis on seotud Kṛṣṇa teadvuse arendamisega. Ka „Śrīmad-Bhāgavatamis" öeldakse, et kõik tegevused, mis juhivad inimese Jumala pühendunud teenimiseni, tuleb tunnistada õigeteks. See on religiooni kõrgeim kriteerium. Jumala pühendunu peab nõustuma iga töö, ohverduse ja annetusega, kui see aitab teda Jumala pühendunud teenimise teel.