Skip to main content

Bg. 18.15

Tekst

śarīra-vāṅ-manobhir yat
karma prārabhate naraḥ
nyāyyaṁ vā viparītaṁ vā
pañcaite tasya hetavaḥ

Synonyms

śarīra — kehaga; vāk — kõnega; manobhiḥ — ja mõistusega; yat — mis; karma — töö; prārabhate — algab; naraḥ — isik; nyāyyam — õige; — või; viparītam — vastand; — või; pañca — viis; ete — kõik need; tasya — selle; hetavaḥ — põhjused.

Translation

Iga õige ja vale teo, mida inimene oma keha, mõistuse ja kõnega korda saadab, põhjustajaks on need viis tegurit.

Purport

Sõnad „õige" ja „vale" on selles värsis väga olulised. Õige töö on see, mida tehakse kooskõlas pühakirjade juhenduste ja korraldustega, ning vale töö on see, mida tehakse pühakirjade juhendusi ja põhimõtteid järgimata. Kuid kõikide tööde lõpuni viimine eeldab alati kõiki viit eelmises värsis nimetatud tegurit.