Skip to main content

Bg. 11.3

Tekst

evam etad yathāttha tvam
ātmānaṁ parameśvara
draṣṭum icchāmi te rūpam
aiśvaraṁ puruṣottama

Synonyms

evam — sel viisil; etat — seda; yathā — nii nagu see on; āttha — oled rääkinud; tvam — Sina; ātmānam — Sina Ise; parama-īśvara — oo, Kõigekõrgem Jumal; draṣṭum — näha; icchāmi — ma soovin; te — Sinu; rūpam — kuju; aiśvaram — jumalikku; puruṣa-uttama — oo, parim kõikidest isiksustest.

Translation

Oo, suurim kõikidest isiksustest, oo, ülim olend, ehkki ma näen Sind enda ees Sinu tegelikus positsioonis, sellisena nagu Sa oled End kirjeldanud, soovin ma näha, kuidas oled Sa sisenenud sellesse kosmilisse avaldumisse. Ma soovin näha seda Sinu kuju.

Purport

Jumal ütles, et tänu sellele, et Ta on isiklikult sisenenud sellesse materiaalsesse universumisse, on see kosmiline avaldumine saanud võimalikuks ning eksisteerib. Mis puutub Arjunasse, siis on ta tiivustatud Kṛṣṇa poolt lausutust, kuid veenmaks ka teisi inimesi, kes võivad tulevikus mõelda, et Kṛṣṇa on tavaline inimene, avaldab Arjuna soovi näha Kṛṣṇat Tema kõiksuse kujul, nägemaks, kuidas Ta universumis toimib, olles Ise sellest lahus. On tähelepanuväärne, et Arjuna pöördub Jumala poole nimega Puruṣottama. Kuna Kṛṣṇa on Jumala Kõrgeim Isiksus, viibib Ta ka Arjunas ning teab seeläbi Arjuna soove ja mõistab, et Arjuna ise ei oma tungivat soovi Teda kõiksuse kujul näha, sest ta on rahuldatud, nähes Jumalat Tema isiksuslikul kujul – Kṛṣṇana. Kuid Jumal mõistab samuti, et Arjuna tahab näha Tema kõiksuse kuju teiste veenmiseks. Samuti mõistab Kṛṣṇa, et Arjuna tahab seada kõiksuse kuju kriteeriumiks kellegi Jumalaks tunnistamiseks, sest tulevikus ilmub palju petiseid, kes kinnitavad end olevat Jumala inkarnatsioonid. Sellistesse petturitesse tuleb suhtuda ettevaatusega. See, kes kuulutab end olevat Kṛṣṇa, peab olema suuteline näitama inimestele ka kõiksuse kuju.