Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.24.45

Texto

pauravī rohiṇī bhadrā
madirā rocanā ilā
devakī-pramukhāś cāsan
patnya ānakadundubheḥ

Palabra por palabra

pauravī — Pauravī; rohiṇī — Rohiṇī; bhadrā — Bhadrā; madirā — Madirā; rocanā — Rocanā; ilā — Ilā; devakī — Devakī; pramukhāḥ — comenzando con; ca — y; āsan — existieron; patnyaḥ — esposas; ānakadundubheḥ — de Vasudeva, que era conocido con el nombre de Ānakadundubhi.

Traducción

Devakī, Pauravī, Rohiṇī, Bhadrā, Madirā, Rocanā e Ilā fueron, entre otras, las esposas de Ānakadundubhi [Vasudeva]. De todas ellas, la principal era Devakī.