Skip to main content

CC Madhya-līlā 3.163

Texto

kṣaṇe kṣaṇe paḍe prabhu āchāḍa khāñā
dekhi’ śacīmātā kahe rodana kariyā

Palabra por palabra

kṣaṇe kṣaṇe—muy a menudo; paḍe—cae; prabhu—el Señor; āchāḍa khāñā—desplomándose; dekhi’—al ver; śacī-mātā—madre Śacī; kahe—dice; rodana kariyā—llorando.

Traducción

Muy a menudo, el Señor Se desplomaba en el suelo. Al ver esto, madre Śacī se echaba a llorar.