Skip to main content

CC Madhya-līlā 25.208

Texto

māsa-mātra rūpa-gosāñi rahilā vṛndāvane
śīghra cali’ āilā sanātanānusandhāne

Palabra por palabra

māsa-mātra—solamente un mes; rūpa-gosāñi—Rūpa Gosāñi rahilā—permaneció; vṛndāvane—en Vṛndāvana; śīghra—muy pronto; cali’ āilā—regresó; sanātana-anusandhāne—a buscar a Sanātana Gosvāmī.

Traducción

Rūpa Gosvāmī pasó un mes en Mathurā y Vṛndāvana en compañía de Subuddhi Rāya. Después se marchó de Vṛndāvana para buscar a su hermano mayor, Sanātana Gosvāmī.