Skip to main content

CC Antya-līlā 6.62

Texto

dhanañjaya, jagadīśa, parameśvara-dāsa
maheśa, gaurīdāsa, hoḍa-kṛṣṇadāsa

Palabra por palabra

dhanañjaya — Dhanañjaya; jagadīśa — Jagadīśa; parameśvara-dāsa — Parameśvara dāsa; maheśa — Maheśa; gaurīdāsa — Gaurīdāsa; hoḍa-kṛṣṇadāsa — Hoḍa Kṛṣṇadāsa.

Traducción

Con ellos estaban también Dhanañjaya, Jagadīśa, Parameśvara dāsa, Maheśa, Gaurīdāsa y Hoḍa Kṛṣṇadāsa.