Skip to main content

CC Antya-līlā 4.121

Texto

bhikṣā-avaśeṣa-pātra govinda tāre dilā
prasāda pāñā sanātana prabhu-pāśe āilā

Synonyms

bhikṣā-avaśeṣa — de remanentes de la comida; pātra — un plato; govinda — Govinda; tāre dilā — le entregó; prasāda pāñā — tras tomar los remanentes de comida; sanātana — Sanātana Gosvāmī; prabhu-pāśe — al Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu; āilā — fue.

Translation

Govinda dio a Sanātana Gosvāmī el plato con los remanentes de la comida del Señor Caitanya. Sanātana Gosvāmī tomó el prasādam y, a continuación, fue a ver al Señor Śrī Caitanya Mahāprabhu.