Skip to main content

CC Antya-līlā 11.84

Texto

svarūpa, jagadānanda, kāśīśvara, śaṅkara
cāri-jana pariveśana kare nirantara

Palabra por palabra

svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; kāśīśvara — Kāśīśvara; śaṅkara — Śaṅkara; cāri-jana — los cuatro hombres; pariveśana kare — reparten; nirantara — continuamente.

Traducción

Los cuatro devotos —Svarūpa Dāmodara, Jagadānanda, Kāśīśvara y Śaṅkara—, sirvieron prasādam continuamente.