Skip to main content

CC Madhya 21.127

Text

dui gaṇḍa sucikkaṇa,jini’ maṇi-sudarpaṇa,
sei dui pūrṇa-candra jāni
lalāṭe aṣṭamī-indu,
tāhāte candana-bindu,
sei eka pūrṇa-candra māni

Synonyms

dui — two; gaṇḍa — cheeks; su-cikkaṇa — very shiny; jini’ — conquering; maṇi-su-darpaṇa — glowing gems; sei dui — those two; pūrṇa-candra — full moons; jāni — I consider; lalāṭe — on the forehead; aṣṭamī-indu — eighth-day moon (half moon); tāhāte — on that; candana-bindu — the drop of sandalwood pulp; sei — that; eka — one; pūrṇa-candra — full moon; māni — I consider.

Translation

“Kṛṣṇa has two cheeks that shine like glowing gems. Both are considered full moons. His forehead is considered a half moon, and the spot of sandalwood there is considered a full moon.