Skip to main content

CC Madhya 14.106

Text

‘herā-pañcamī’ra dina āila jāniyā
kāśī-miśre kahe rājā sayatna kariyā

Synonyms

herā-pañcamīra dina — the day of Herā-pañcamī; āila — was nearing; jāniyā — knowing; kāśī-miśre — unto Kāśī Miśra; kahe — says; rājā — the King; sa-yatna kariyā — with great attention.

Translation

Knowing that the Herā-pañcamī festival was drawing near, King Pratāparudra attentively talked with Kāśī Miśra.